1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia
Oferta Educator L.B. Centrum Kształcenia
2024-02-05

Odpowiadając na Państwa potrzeby szkoleniowe – przedstawiamy ofertę Educator LB Liliana Kaleta Centrum Kształcenia na realizację „Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia” w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i koordynatora czynności kancelaryjnych.
Adresatami szkolenia są Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego i koordynatora czynności kancelaryjnych.
Celem kursu jest praktyczna nauka zawodu archiwisty zakładowego – warsztatowe podejście pozwala nauczyć się m.in.:

  • tworzenia, znakowania, rejestrowania korespondencji, znaków sprawy,
  • korzystania z JRWA i jego rozszerzania, aktualizowania,
  • opisywania teczek aktowych,
  • tworzenia środków ewidencyjnych: wykazy spisów zdawczo-odbiorczych,
  • zasad udostępniania, wypożyczania dokumentacji, tworzenia ewidencji,
  • przygotowania wniosku i spisu na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • prowadzenia skontrum.

Wszystkie dodatkowe informacje w zakresie organizacji kursu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu oraz adresem e-mail:

tel.: 62 50 308 50 lub +48 504 261 182,

e-mail:

Oferta

Wróć do Aktualności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram