1. /
 2. Aktualności
 3. /
 4. Obowiązkowy KSeF
Obowiązkowy KSeF
2023-04-17

KSeF, wg aktualnego projektu ustawy, będzie rozwiązaniem obligatoryjnym od 1 lipca 2024 roku. To oznacza, że przedsiębiorcy powinni jak najszybciej rozpocząć proces wdrożenia KSeF – w dużych organizacjach trwa on nawet kilkanaście miesięcy i dotyka wielu aspektów biznesu.

15. marca br. światło dzienne ujrzał nowy projekt ustawy, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Warto podkreślić, że aktualny projekt uwzględnia sporo postulatów zgłoszonych przez różnego rodzaju środowiska biznesowe.

Dla osób zarządzających firmą, procesami biznesowymi, zespołem IT czy dla dyrektorów finansowych i księgowych wyzwaniem jest śledzenie aktualności na temat KSeF, a także zaadresowanie wszystkich potrzeb, jakie wdrożenie KSeF za sobą niesie. 

Poniżej garść najważniejszych informacji dotyczących procedowanych zmian:

 • Ustawa o obligatoryjnym KSeF wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużony o pół roku zostanie o termin na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną do 31 grudnia 2024 r.   
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących
 • Sankcje stosowane będą dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących, wszystkie faktury korygowane w KSeF

Źródło: CRIDO

Wróć do Aktualności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram