1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. 7. Kaliskie Forum Biznesu
7. Kaliskie Forum Biznesu
2023-01-01

Z nami 7. Kaliskie Forum Biznesu organizowane przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu. 

Działo się wiele, a zaczęliśmy od podpisania porozumienia o współpracy z Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych.

Wraz z Fundacją KIP składamy serdeczne podziękowania Prelegentom za uświetnienie wydarzenia swoją obecnością, wiedzą i doświadczeniem.

  • Magdalenie Kajkowskiej-Gratys, dyrektor Departamentu Osób Prawnych i mediator stały Sądu Polubownego przy PGRP za prelekcję o polubownym rozwiązywaniu sporów i korzyściach jakie płyną z Sądów Arbitrażowych.
  • prof. dr hab. Dariuszowi Zarzyckiemu, który wskazał nam Kluczowe Wyzwania współczesnej gospodarki
  • dr Joannie Kubickiej z Coventry University, która przybliżyła temat Zielonej transformacji biznesu oraz czym jest raportowanie ESG
  • Możliwości rozwoju firm, które przedstawiła Monika Danelska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, Jakub Paduch z Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Daniel Łuszczyn z Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, który wskazał inwestycyjne zwolnienie podatkowe.
  • Finansowanie projektów inwestycyjnych przedstawił Marek Korcz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Mateusz Bartczak z ASFI opowiedział o korzyściach płynących z przemysłowych instalacji odzysku ciepła.

Podziękowania składamy Uczestnikom za aktywny udział - rozmowom nie było końca.


Cegiełkę w dyskusji dołożyli wspaniali Paneliści. W panelu wystąpili Tomasz Gałęzka - Prezes RIG w Kaliszu, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Marcin Szrejter - Wiceprezes Zarządu piTERN, Mateusz Bartczak z firmy ASFI.

Całe wydarzenie moderował Krzysztof Marzec ze Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, który nie tylko prowadził na forum interesujący dialog, ale także zaczepnie wywołał uśmiech na twarzy nie jednego uczestnika.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji. 

Wróć do Aktualności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram