1. /
 2. O Nas
O nas

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powstała z myślą, o przedsiębiorcach!

RIG jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz pracodawców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

Naszym celem jest:

 • reprezentowanie interesów naszych członków,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • działanie na rzecz rozwoju i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • ochrona interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie,
 • promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesowej,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów na drodze postępowania polubownego i pojednawczego.

Członkostwo

Co daje członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej?

 • dostęp do bezpłatnej informacji gospodarczej
 • promocję firmy w materiałach reklamowych Izby
 • nawiązanie kontaktów i integracje z czołowymi firmami regionu
 • udział w szkoleniach kierowanych wyłącznie dla członków Izby
 • dostęp do usług kojarzenia ofert firm
 • dostęp do aktualnej informacji na temat Unii Europejskiej
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami
 • udział w tanich szkoleniach kierowanych zarówno dla członków Izby jak i osób z zewnątrz.

Izba poprzez organizacje oraz współorganizację szkoleń oraz konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria, przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników - specjalistów oraz kadry menedżerskiej średniego szczebla. Wszystkie te szkolenia i seminaria gwarantują zdobycie wiedzy od wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

Rekomendacje dla członków

 • RIG udziela rekomendacji swoim członkom.
 • W obecnej sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje wiele firm o złej sławie, potencjalni partnerzy chętnie korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu udziela swoim członkom rekomendacji biznesowych.

Koszty przystąpienia do członkostwa Regionalnej Izby Gospodarczej:

według podjętej Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu z dnia 22 marca 2018 r. przystępujący do członkostwa zobowiązany jest do opłacania rocznych składek członkowskich, różniących się wysokością w zależności od wielkości zatrudnienia, tj.:

 • 230 zł  – jednorazowe wpisowe dla nowo przystępujących członków do RIG 
 • 550 zł – dla członków zatrudniających od 0-3 pracowników
 • 970 zł -  dla członków zatrudniających od 4-10 pracowników
 • 1180 zł – dla członków zatrudniających od 11-20 pracowników
 • 1750 zł – dla członków zatrudniających od 21-50 pracowników
 • 2100 zł – dla członków zatrudniających od 51-100 pracowników
 • 2800 zł – dla członków zatrudniających od 101-250 pracowników
 • 3200 zł – dla członków zatrudniających od 251-500 pracowników
 • 4700 zł – dla członków zatrudniających powyżej 500 pracowników
Materiały do pobrania:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram