1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Kodeks pracy - nowelizacja
Kodeks pracy - nowelizacja
2023-04-24

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy wejdzie w życie już w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Tym razem do polskiego porządku prawnego implementowane są dwie dyrektywy unijne:
1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
2) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Wprowadzenie poszczególnych kwestii objętych tą nowelizacją nie zależy od decyzji poszczególnych pracodawców, lecz jest w pełni zmianą o charakterze powszechnie obowiązującym.

Niemniej, pracodawcy mogą oczywiście w dalszym ciągu kształtować w sposób najbardziej dla siebie
optymalny poszczególne rozwiązania, oczywiście tak długo, jak pozostaje to w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Przy okazji tej zmiany przepisów warto zastanowić się nad zmianą bądź stworzeniem od podstaw
odpowiednich polityk czy procedur, związanych m. in. z kwestiami takimi jak zatrudnianie
pracowników, zasady awansów czy konflikt interesów.

Zmianami objęto m.in.:

  • umowy na okres próbny,
  • wypowiadanie umów na czas określony,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • nowe rodzaje urlopów,
  • urlopy przysługujące świeżo upieczonym rodzicom,
  • wnioski o zastosowanie elastycznego czasu pracy,
  • obowiązki informacyjne po stornie pracodawcy i wiele innych.

W skład członków naszej Izby wchodzi wiele kancelarii prawniczych, jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z nowymi, przepisami zapraszamy do kontaktu z biurem RIG. Chętnie pomożemy w nawiązaniu współpracy!

Wróć do Aktualności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram