MOUNTVEST to firma, która zajmuje się kompleksowym doradztwem finansowym. Ich misją jest przede wszystkim zabezpieczenie kapitału przed inflacją, zapewnienie spokój i bezpieczeństwa finansowego Klientom. Specjalizują się w dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, tak aby zapewnić płynność finansową oraz osiągnięcie jak największych zysków w określonym czasie.  

Kancelaria prawna świadcząca usługi w zakresie prawa cywilnego w tym w szczególności przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, komornikami i wojewódzkimi komisjami lekarskimi, w szczególności w zakresie:

Kancelaria Prawna Patrycja Maria Kuncman jest organizacją skupiającą prawników posiadających wysokie kompetencje, którzy, wykorzystując rozległą wiedzę i zdobyte doświadczenie, przygotowują optymalne rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb Klientów - przedsiębiorców i zapewniające obronę ich interesów.

Wszechstronność prowadzonych spraw przez zespół Kancelarii Prawnej Patrycja Maria Kuncman oraz umiejętność szacowania ryzyk związanych z istniejącymi bądź planowanymi przedsięwzięciami, umożliwiają opracowanie skutecznych strategii działań, uwzględniając wiele płaszczyzn prawa.

Obsługa prawna świadczona jest zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Prawnicy Kancelarii Prawnej Patrycja Maria Kuncman udzielają pomocy prawnej nie tylko w Krakowie i w Kaliszu, lecz także na terenie całej Polski, współpracując z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, czy też zagranicznymi podmiotami świadczącymi usługi prawne.

Wiodące obszary praktyki Kancelarii Prawnej Patrycja Maria Kuncman obejmują:

Wdrażanie systemów bezpieczeństwa danych osobowych, przygotowanie, modyfikowanie oraz komentowanie projektów umów, rejestracja dóbr własności intelektualnej, opracowywanie dokumentacji przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kancelaria oferuje szeroki zakres doradztwa prawnego w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także osób prowadzących działalność gospodarczą. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram