1. /
  2. Członkowie
  3. /
  4. AGAT Centrum Rozwoju Kompetencji Konrad Fórmański
AGAT Centrum Rozwoju Kompetencji Konrad Fórmański
DODATKOWE INFORMACJE

Firma AGAT to organizator szkoleń dofinansowanych z funduszy unijnych (UE) i Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Przedsiębiorstwo pomaga w przygotowaniu skutecznego wniosku oraz w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia z różnorodnej tematyki, rozlicza i nadzoruje realizację projektu aż do momentu wypłaty refundacji i ostatecznego sukcesu rozliczenia wsparcia.

Firma oferuje kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne związane ze szkoleniami, a także przygotowuje odpowiednie dokumenty podczas całego procesu – na wszystkich możliwych etapach.

Przedsiębiorstwo posiada:

§ Wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), co umożliwia świadczenie usług zarówno szkoleniowych jak i doradczych z możliwością dofinansowania do 80%.

§  Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015), który stanowi obiektywne potwierdzenie zorientowania procesów organizacji na osiągnięcie wysokiej jakości w procesie usług szkoleniowych jak i doradczych wydany przez Wojskową Akademię Techniczną – Centrum Certyfikacji Jakości.

§  Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.30/00014/2022 prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy – co umożliwia oferowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  Dodatkowo jako firma możemy uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram