1. /
  2. Członkowie
  3. /
  4. Zakład Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia w Kaliszu
Zakład Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia w Kaliszu

Usługi szkoleniowe.

ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz
tel. 
Branża: 
Specjalizacja: 
Rabat: nie
DODATKOWE INFORMACJE

Świadczenie usług szkoleniowych dla wszystkich grup zawodowych, kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych stanowiskach pracy, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.

Oferujemy:

  • zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  • uzyskanie uprawnień zawodowych i specjalistycznych,
  • przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/,
  • doskonalenie zawodowe na prowadzonych kursach i szkoleniach oraz w naszych szkołach.

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym, organizacją pozarządową. Podstawowym celem statusowym ZDZ jest wspomaganie realizacji programu edukacji narodowej w zakresie oświaty w formach poza szkolnych i szkolnych.

Kształcimy na kursach i różnorodnych kierunkach, zawodach i specjalnościach; w szkołach – na poziomie średnim i policealnym; w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram